Dịch Vụ Khai Thác Bản Quyền Truyền Hình – 0973829916

Dịch Vụ Khai Thác Bản Quyền Truyền Hình – 0973829916

Khái niệm bản quyền

Bản quyền là một hình thức bảo hộ của luật pháp đối với tác giả của “các tác phẩm gốc của tác giả”, bao gồm tác phẩm văn học, sân khấu, âm nhạc, nghệ thuật và các tác phẩm trí tuệ khác.

Luật bản quyền

Hình thức bảo hộ được áp dụng với các tác phẩm đã được xuất bản cũng như chưa được xuất bản.
Luật Bản quyền quy định chủ sở hữu bản quyền có toàn quyền thực hiện và cho phép người khác thực hiện những hành vi sau đây:
        Tái sản xuất tác phẩm dưới dạng các bản sao hoặc bản lưu giữ âm thanh
        Sáng tạo tác phẩm phái sinh dựa trên tác phẩm đó;
        Phân phối bản sao hoặc bản lưu giữ âm thanh của tác phẩm tới công chúng dưới hình thức bán hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu, hoặc cho thuê mướn;
 dịch vụ quảng cáo báo chí chuyên nghiệp
        Trình diễn công khai tác phẩm, nếu là tác phẩm văn học, âm nhạc, sân khấu, vũ ba-lê, kịch câm, tác phẩm điện ảnh và các tác phẩm nghe nhìn khác;
        Trưng bày công khai tác phẩm, nếu là tác phẩm văn học, âm nhạc, sân khấu, vũ ba-lê, kịch câm và tác phẩm nhiếp ảnh, đồ họa hoặc điêu khắc, kể cả những hình ảnh đơn lẻ của tác phẩm điện ảnh hoặc tác phẩm nghe nhìn khác;
Đối với bản ghi âm, có quyền trình diễn tác phẩm công khai bằng phương tiện truyền âm kỹ thuật số.
Hơn nữa, một số tác giả của tác phẩm nghệ thuật thị giác còn có các quyền về nguồn gốc và bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm.

Khai thác bản quyền truyền hình

Khai thác bản quyền truyền hình là việc làm cần thiết đối với các doanh nghiệp truyền thông.

hợp tác rec media

Hiện nay, truyền hình Việt Nam đã và đang hội nhập với nền truyền hình của thế giới. Sự đa dạng trong các chương trình truyền hình  đã phục vụ độc giả tốt hơn.T&G Media  là một công ty luôn tôn trọng bản quyền truyền hình nói riêng và bản quyền tác giả nói chung.

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ

Công ty TNHH dịch vụ truyền thông và quảng cáo T&G Media

ĐT: 0973829916 – 04.66.864.902

Email: Giangpt.vtv@gmail.com

trả lời

Gọi Ngay!